Думати потрібно про державу і робити спільну справу

Зважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, міжнародна громадська організація «Козацтво Запорозьке», як і більшість наших громадян, не може займати лише спостережну позицію. Вивчення реальної ситуації, що склалася у державі, свідчить про необхідність внесення змін до Конституції України, як закону прямої дії, що має забезпечувати стабільність та подальший мирний розвиток українського суспільства. Насамперед, це стосується перебудови організації роботи єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради.

11 жовтня 2014 року в рамках 26-ї Верховної козацької Ради МГО «Козацтво Запорозьке» було прийнято Звернення до козаків України, Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Тож, МГО «Козацтво Запорозьке» пропонує вжити заходів щодо удосконалення Конституції та Законів України стосовно наступних питань:

 • Створення двопалатного парламенту з чисельністю депутатів до 250 осіб та їх відкликання;
 • Скасування недоторканності Народних депутатів та суддів;
 • Впорядкування виборчого законодавства та законодавства про місцеве самоврядування, розширення повноважень місцевих рад;
 • Відновлення в м. Києві районних рад та утворення на їх базі виконавчих комітетів, замість районних адміністрацій;
 • Прийняття спеціальних законів про Службу безпеки України та міліцію, охорону державного кордону та негайну його демаркацію;
 • Збільшення чисельності Збройних сил України, прозоре їх та фінансування у повному об’ємі, модернізація озброєння та військової техніки;
 • Спрямування податків працедавців до державного бюджету, а податків фізичних осіб до місцевого бюджету;
 • Надання кожній національно-культурній меншині права вільного використання рідної мови на території її проживання.

Крім цього, при поверненні Автономної Республіки Крим до складу України, півострів має отримати статус області із центром в м. Сімферополь, а м. Севастополь повинен отримати статус міста обласного значення.

Щодо взаємодії козацьких організацій із державою

Згідно з чинним законодавством України, козацькі формування є громадськими організаціями, тому держава не має права втручатися у їх діяльність, а козацькі організації в свою чергу не мають права перебирати на себе державні функції. Водночас, більшість із них стоїть на державницьких позиціях і на договірних умовах, маючи у своїх лавах професіоналів, які можуть займатися військово-патріотичним вихованням молоді на громадських чи інших засадах.

Слід звернути увагу, що і на теперішній час деякі високопосадовці не розуміють, що козацькі структури – це громадські об’єднання, а не силові структури держави. Козацтво – це сутність історично-самостійних і повноправних чотирьох напрямків козаччини, що сьогодні діють в Україні: Запорозьке, Звичаєве, Вільне і Реєстрове. Звести все «до купи» – означає втратити або ж знищити те, що створювалось століттями та притаманне тільки їм, козакам: їхні погляди, історичні риси, уподобання.

У своєму виступі на 48-й Малій Раді «МГО «Козацтво Запорозьке» Гетьман Дмитро Сагайдак зазначив, що об’єднуватися потрібно не лише заради об’єднання, а насамперед задля виконання спільної роботи для розвитку козацької справи. Питання в тому, що отамани мають право завжди бути почуті, а тому вони об’єднались у Раду отаманів України (РОУ) на принципах козацької демократії, а не авторитарності, для конструктивної співпраці між собою та державою.

Козацькі однострої – це історична спадщина, а козацькі звання – не спеціальні звання силових структур держави, і вони надаються, а не присвоюються козаку на підставі Статутно-програмових засад кожної козацької організації.

Близько трьох років тому в Генеральній канцелярії МГО «Козацтво Запорозьке» був підписаний Меморандум про утворення оргкомітету Ради отаманів України (РОУ). За три роки не було проведено жодного засідання оргкомітету, проте була 21 спроба провести засідання Ради, наслідком яких стало утворення 4 козацьких об’єднань отаманів – спроби «об’єднати» нас, насправді лише аби розвалити, або ж загнати в певні рамки. Склалося враження, що деякі з них бажають бути гетьманами і керувати Радою отаманів немов із правами царя Івана Грозного, а тому усі спроби були марними. РОУ повинна вирішувати козацькі питання без впливу держави, а отамани повинні бути рівні між собою.

Доцільно буде припинити спроби поодиноких «благомірників» від влади та деяких отаманів від козацтва поставити козаків під єдине «командування», порушуючи цим Конституцію України, закон «Про громадські організації та об’єднання» та діючи Укази Президента України по козацтву.

Тим козацьким, які зараз активно співпрацюють із владними структурами держави, на даному етапі стосунків достатньо нинішньої законодавчої бази. Тому окремий козацький закон таким отаманам не потрібен. Наші козаки віддають своє життя, захищаючи країну від зовнішнього ворога, інші знайшли себе в якості волонтерів – одягають, годують, лікують наших військових, вивозять біженців, спасають людей.

6 грудня 2014 року відкрилась «Х» (надзвичайна) Рада Отаманів України (РОУ), на якій виступив Гетьман козацтва Запорозького, маршал козацтва Дмитро Сагайдак, відзначивши, що пропозиції, викладені у Зверненні до влади України, не всім Народним депутатам можуть сподобатися. На наше звернення від 11 жовтня 2014 року ми отримали відповіді. Секретаріат Кабінету Міністрів України розписав звернення до: Міноборони, Мін’юсту, Мінрегіону, Адміністрації Держприкордонслужби. Водночас Комітет з питань правової політики Верховної Ради України прислав відповідь від 13 листопада 2014 року, в якій мова йде про те, що пропозиції взято до уваги. При цьому було зазначено, що право визначати та змінювати Конституційний лад в Україні закріплено за народом, а також були зроблені посилання на Основний Закон України, що встановив чіткий порядок змін до Конституції України. На той період то була формальна відповідь голови Комітету правової політики ВРУ вже минулого скликання – пана Пиларенка В.В. Тож за ініціативи Парламенту чекати його реорганізації марно, адже деякі новообрані депутати вже заявили, що не на часі зараз ліквідувати їхню недоторканість.

Тому залишається лише одна законодавча можливість – звернутися до Президента України. Рада отаманів України (РОУ) повинна продовжити роботу в цьому напрямку, аби наші пропозиції дійшли до Парламенту нового скликання.

Щодо обговорення проекту закону «Про козацтво України», то у виступах сотників і козаків Майдану прозвучала підтримка позиції козаків МГО «Козацтво Запорозьке», зазначена у їхньому зверненні:

«Тим козацьким формаціям, які зараз активно співпрацюють із владними структурами держави, на даному етапі стосунків достатньо нинішньої законодавчої бази. Тому окремий козацький закон для таких отаманів не потрібен.

Немає сумнівів, що кожен козак, який проходить службу у складі військових підрозділів поряд із солдатами Збройних Сил України має отримати соціальний захист держави, військовий вишкіл, одяг, зброю, амуніцію, харчування та інше необхідне забезпечення.

Держава може при потребі законодавчо затвердити Службу козаків в складі силових структур – як допоміжних підрозділів».

Ще одна вимога нового закону «Про громадські організації» щодо легалізації відокремлених підрозділів, зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних організацій, дозволяє легалізувати їх без права юридичного статусу методом повідомлення. Що це? Мабуть принцип «розділяй та володарюй»? Законодавче дроблення впливових організацій! Ідея утворення Ради отаманів України, як об’єднання рівноправних козацьких отаманів, де кожен є брат і товариш. Відповідно до цього РОУ колегіально керує Мала Рада, до складу якої входять дванадцять отаманів, які почергово через рік керують засіданнями, а не гетьман з правами царя.

Надзвичайну Раду РОУ організував комітет отаманів, які по праву знаходяться в президії. Дмитро Сагайдак висловив подяку Оргкомітету разом з президією за довіру в обранні його Головою люстраційного комітету РОУ, де він зазначив, що це не козацька назва. На його погляд це повинна бути Звичаєва Управа РОУ. Звичаєва Управа РОУ має звернутися до Міністерства Юстиції України із пропозицією про ліквідування реєстрації тих козацьких організацій України, представники яких вдаються до антигромадських проявів на театрі бойових дій.

Надзвичайна Рада отаманів України обговорила та затвердила (взявши за основу звернення 26-ї Верховної козацької Ради МГО «Козацтво Запорозьке») до Президента України. РОУ пропонує вжити заходів з метою удосконалення Конституції та законів України із наступних питань:

 • Створення двопалатного Парламенту із чисельністю депутатів до 300 осіб на їхнього відкликання;
 • Скасування недоторканності Народних депутатів та суддів, запровадження їхнього прямого обрання, а не призначення;
 • Впорядкування виборчого законодавства та законодавства про місцеве самоврядування, розширення повноважень місцевих рад;
 • Відновлення в місті Києві районних рад та утворення ними виконавчих комітетів замість районних адміністрацій;
 • Повернення до закону «Про громадські організації», надання структурним підрозділам зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних організацій право юридичного статуту і відповідно до цього мати печатку і рахунок у банку;
 • Прийняти спеціальний закон про Службу безпеки і міліції, охорону державного кордону України та негайну його демаркацію;
 • Збільшення чисельності Збройних сил України, прозоре їх та фінансування у повному об’ємі, модернізація озброєння та військової техніки;
 • Спрямування податків працедавців до державного бюджету, а податків фізичних осіб до місцевого бюджету;
 • Надання кожній національно-культурній меншині права вільного використання рідної мови на території її проживання.

Керівництво МГО «Козацтво Запорозьке» проводить наполегливу роботу із законодавчим та виконавчим керівництвом нашої держави із метою налагодження співпраці козацьких формацій України.

Зрештою, нинішня військова агресія проти України – це своєрідний іспит на патріотизм, витривалість та вірність загальнолюдським цінностям, як для військових, так і для пересічних громадян України.

Слава Україні! Слава козакам України! Героям Слава!

Головний писар, (нач. штабу), МО МГО КЗ «ОППЗО МГОКЗ»
генерал-командор    Сердюков В.Ф.

 

 

Добавить комментарий